Panelbyte 2-planshus. Värmdö Ängsvik

Våra hantverkare utförde byte av paneler på ett 2-planshus i Ängsvik på Värmdö. Kunden upplevde att den gamla panelen började bli ordentligt sliten vilket i sin tur riskerade att leda till skador på fastighetens stomme. Vi tog oss hem till kunden ifråga och påbörjade arbetet. Samtidigt som vi bytte panelerna ville kunden också att vi utförde tilläggsisolering för att göra huset mer energisnålt. Hela arbetet tog totalt två veckor att utföra. Panelbytet utfördes på ett 2-planshus på Tunängsvägen i Ängsvik.

Vill du ha hjälp med panelbyte eller tilläggsisolering? Du kan kontakta och läsa mer om oss här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *